Jullie werken als team best goed samen, maar het kan op onderdelen beter. Julie weten wel hoe het moet, maar doen het niet.
Tijdens een teambuilding leren de teamleden wat effectief teamgedrag is, hoe effectief zij functioneren als teamlid en krijgen ze de gelegenheid om los van werkplek en werkinhoud te experimenteren met nieuw, effectiever teamgedrag. Belangrijke elementen hierin zijn:
 deze week  Fotobouk  contact  login 
Samen werken aan samenwerking is niet eenvoudig