Deze week nog een mooi boek: Als de leuning beweegt ... en morgen ineens ergens anders hangt, er anders uitziet of halverwege ophoudt, hoe kom je dan waar je wilt zijn?

Een heel inspirerend boek qua onderwerpen, lay-out en teksten. De schrijver introduceert ook allerlei mooie termen: prosument - doenken - positief abnormaal. Hij heeft het over de techniek van het zwermen, het deken in klantgerichte voortuinen en hogere niveaus van kijken en voelen. Hij biedt een heel andere kijk op bestaande concepten. Hij geeft er steeds een andere draai aan, verbindt ongewone dingen met elkaar. Inspirerend, anders en concreet!

17 november 2009
 deze week  Fotobouk  contact  login 
Als de leuning beweegt