Managementboek van het jaar 2009!
Rob van Es heeft een mooi boek geschreven over veranderdiagnose
. Aan de hand van schiderijen, films en poëzie maakt hij de lezer wegwijs in het stellen van veranderdiagnoses. Hij behandelt zaken als patronen van waarnemen, zin geven, leren en reflecteren, boven- en onderstroom. Een mooi voorbeeld is het gedicht van Rutger Kopland:

Ga nu maar liggen liefste in de tuin
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand om te blijven

Leegte als ontvankelijkheid. Gastvrij zijn voor de ander en openstaan voor het onverwachte. Zo bied je ruimte voor experiment en vernieuwing. Ik heb het boek met veel plezier gelezen.

 deze week  Fotobouk  contact  login 
Rob van Es: veranderdiagnose